w związku z dokonywanymi zmianami szaty graficznej i uzupełnianiem strony o kolejne treści---bardzo przepraszamy za ewentualne utrudnienia w wyświetlaniu niektórych zakładek
powrót do strony głównej

 Rozliczanie dotacji
Doradztwo inwestycyjne
Plany rozwoju
Analizy ekonomiczne
Audyty energetyczne
Świadectwa energetyczne
Dokumentacja projektowa
Zarządzanie energią
Zarządzanie służbą zdrowia

Działania PROW
naboru wniosków  !!!


» PO Infrastruktura i Środowisko
» PO Kapitał Ludzki
» Regionalne Programy              
              Operacyjne
 

»
 P. Rozwoju Województw    Wschodnich
» PO Europejskiej Współpracy
           Terytorialnej

 
       
                            

Założeniem strategicznym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 jest realizacja działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie podjęte działania będą realizowane na terenie kraju i finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

W ramach kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE, zdefiniowano cztery osie priorytetowe.

Oś 4 Leader

 • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
 • Wdrażanie projektów współpracy
 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej obejmuje następujące działania:

Oś 2 Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich obejmuje następujące działania:

 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
 • Program rolno środowiskowy (Płatności rolno środowiskowe)
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego obejmuje następujące działania:
 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
 • Ułatwianie startu młodym rolnikom,
 • Renty strukturalne,
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
 • Modernizacja gospodarstw rolnych,
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
 • Działania informacyjne i promocyjne,
 • Grupy producentów rolnych.

 


KONTAKT

Oferujemy kompleksową pomoc w procedurze aplikowania o dotacje unijne -  na wszystkich etapach - od rozpoznania potrzeb Klienta, poprzez dobór odpowiedniego programu i działania, optymalizację  projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny, przygotowanie kompletu wymaganych dokumentów, zarządzanie projektem, aż po jego rozliczenie.


Nasza misja:

Skutecznie pomagać naszym Klientom odnieść sukces, zdobyć środki finansowe na działania zgodne z potrzebami Klientów

i celami Unii Europejskiej.


 biuro@euro-doradca.pl

tel. /fax (032) 778-42-14

516-024-122


My status

Eurodoradca sp. z  o.o.

44-100 Gliwice,  ul. Łużycka 16,
pokój 117-118 
DANE  FIRMY
Eurodoradca sp. z  o.o.
44-100 Gliwice,  ul. Łużycka 16, pokój 118 
KRS 00000232126   
Sąd Rejonowy w Gliwicach 
NIP 631-21-83-019,
Regon 273886710,
kapitał zakładowy: 50.000PLN                                 Autor strony Ewa Michałek. Wszelkie Prawa Zastrzeżone ©2005-2012
                    
dotacje unijne, skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych dla firm i samorządów, fundusze strukturalne, fundusze unijne,dotacje dla firm, dotacje na lata 2007-2013,regionalny program operacyjny dla wojewodztwa śląskiego, dotacje śląsk, nowe programy dotacyjne, audyty bezpieczeństwa, kapitał ludzki, programy regionalne, SPO WKP, dotacje na ochrone środowiska, ZPORR, RZL, Norweski Mechanizm , skuteczne pozyskiwanie dotacji wnioski dotacyjne, biznesplan, studium wykonalności, jak uzyskać dotacje z Unii, jak uniknąć błędow, Unia Europejska, strategia rozwoju miasta gminy i powiatu, program rozwoju lokalnego, oferta dla samorządow, opracowanie dokumentow strategicznych , gospodarka wodno sciekowa i kanalizacyjna, systemy oszczędności energii, plan zagospodarowania odpadow, doradztwo, konsulting, usługi doradcze, sługi finansowe, finansowanie, projekty, pomoc w uzyskaniu dotacji, bezpłatne konsultacje, dla firm, dla przedsiębiorcow, dla przedsiębiorstw,globalizacja, gospodarka, negocjacje, zatrudnienie, nowoczesna firma, budownictwo, audyty, dotacje, dotacje unijne, usługi księgowe, CTBS, Centrum Technologii Bankowości Spółdzielczej, TUV Nord Polska, usługi dla banków spółdzielczych, tanie bankomaty, zmniejszenie kosztów, mikroprzedsiębiorstwa, rozpoczęcie działalności, inwestycje, dotacje na rozwój firmy, wdrożenie , oprogramowanie,zatrudnienie, konkurencyjność, wzrost konkurencyjności, biznesplan, studium wykonalności, ogłoszenia, koszty kwalifikowane, kwalifikowalność, consulting, konsulting, oferta, wniosek o dotację, wnioski instytucja wdrażająca, dotacyjne, biznes, ekspert, konsultanci, portal innowacji, konsultant, baza wiedzy o dotacjach unijnych, consultant, doradca, eurodoradca, skutecznie, skuteczność, skuteczne pozyskanie dotacji, rzetelnie, doświadczenie, kompetentni, przystępne ceny, terminowo, terminy, wnioski dotacyjne tanio, oferta, innowacje, innowacyjność, otoczenie biznesu, PARP, DOTACJE UNIJNE, DOTACJE UE, UE, urząd marszałkowski, dotacje na kulturę, RIF, informacje na temat dotacji, wiadomości, aktualności, SPO WKP, PHARE, phare, SPO ROL, SPO RZL, , ZPORR, EOG, norweski mechanizm finansowy, Gliwice, śląskie, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe, dzidzictwo przemysłowe, lekarze, NZOZ, SPZOZ, poligrafia, piekarnie, modernizacja, zakup maszyn, ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturalne, kultura, dziedzictwo przemysłowe, rewitalizacja, rozwój turystyki, program,